Samarbejdsaftale mellem ISK og SLF
  • karpecup2024.png
  • Klubmesterskabogpokal.png
  • logo_banner_SLF_2024.jpg
  • Makreltur_d_108_2024_kl_0700_-_1300_1.png
  • PedersborgCup2024.png
×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke indlæse bruger med id: 64

Prisen for nøglekøb til bådene søerne er for Ishøj medlemmer 300,- kr. - Kontakt venligst:

Martin Blond Tlf.: 50 80 65 13 
E-mail: martinblond@stofanet.dk

Sept. 2014: Sorø Lystfiskerforening (SLF) og Ishøj Sportsfiskerklub (ISK) har fra efteråret 2014 indledt et samarbejde, som betyder at de to foreningers medlemmer får adgang til endnu flere faciliteter og tilbud.

http://www.ishojsportsfiskerklub.dk/ 

Aftalen indebærer bl.a. at medlemmerne får adgang til at fiske i begge foreningers fiskevand. 

SLF´s medlemmer kan nu fiske Store Vejleå, på ”campingen” i Ishøj havn og i Hakkemosen. 

SLF´s medlemmer der fisker i St.Vejle Å SKAL bære synligt medlemskab af SLF (Sorø Lystfiskerforening) 


ISK´s medlemmer kan fiske fra land og fra båd i Sorø sø, Tuel sø og Pedersborg sø. 

ISK medlemmer der fisker i Sorø søerne SKAL bære  synligt medlemskab af ISK (Ishøj sportsfiskerklub)

 Med hensyn til reservation af både og nøgler til Sorø´s både, kommer der nærmere information til ISK´s medlemmer. Vi har også aftalt at vi fisker et par ”venskabsdyster” mod hinanden i løbet af året. Om foråret fisker vi i Ishøj og om efteråret er det i Sorø det foregår. Der er også planer om at lave nogle fælles ture og om et øget samarbejde mellem vores juniorer. 
Alt i alt, er der lagt op til et spændende og konstruktivt samarbejde mellem klubberne i de kommende år, som både byder på nogle gode sociale aktiviteter mellem klubberne og flere tilbud på facilitetssiden til medlemmerne. 

Reglement for fiskeri i St. Vejleå

St. Vejleå er gennem de senere år blevet landskendt, på grund af det fantastiske aborrefiskeri i vinterhalvåret. Åen har dog meget andet at byde på, og kan give fine oplevelser året rundt. Der er bl.a. et fint medefiskeri i sommerhalvåret, hvor der bliver fanget flotte karper og karusser. 

Ishøj Sportsfiskerklub har fiskeret på det meste af strækningen op til Vallensbæk sø. Det er dog stort set kun på det nederste stykke ved havnen, at der bliver fisket. 

Strækningen fra Gl. Køge Landevej og op til Vallensbæk sø, hvor kun medlemmer må fiske, er stort set jomfrueligt når det gælder lystfiskeri, det er egentligt utroligt at der ikke er blevet fisket mere heroppe, idet der hvert efterår bliver observeret en hel del havørreder på dette stykke. 

Fiskeriet er tilladt for medlemmer på hele strækningen hvor den offentlige stig følger åen. Fra spejderhytten ved Vejlebrovej og op til broen ved Tranegilde er det på sydsiden, og fra broen og op til Vallensbæk sø er, det på nordsiden af åen. 
På det nederste stykke har ISK fiskeret fra slusen og op til Gammel Køge Landevej. Dog er der fredet flere steder p.g.a. fuglelivet, dette er markeret med skilte. 

FB IMG 1459199505587


Reglement for fiskeri i St. Vejleå

- "CATCH AND RELEASE" PÅ ALLE ARTER 
- Fiskeri forbudt fra solnedgang til solopgang i perioden 15. sep – 30 apr. 
- Der må kun fiskes med en stang og kun med en krog på linen (Medlemmer må fiske med to stænger i perioden 1. maj – 30.sep) 
- Ønsker man at fiske med wobler eller anden agn med mere en 1 krog monteret fra standard, skal disse afmonteres så der kun sidder en krog på agnen. 
- Vadefiskeri er ikke tilladt. 
- For at beskytte fiskebestanden i St. Vejleå, er der indført en helårlig "fredning" af alle fisk. Derfor skal alle fiskearter genudsættes hele året. Der må gerne fiskes, men alle fisk skal behandles så skånsomt som muligt og hurtigst muligt genudsættes. 
- Der er tvungen genudsætning af alle arter, som fanges i St.Vejleå. Altså er det ikke tilladt at hjembringe fisk som er fnget i St.Vejleå. 
- Aborre må ikke opbevares i keepnet. 
- Fiskeri i og fra slusen er strengt forbudt. 
- Der må ikke graves orm i området. 
- Brug affaldsstativerne. 
- Overhold altid fredningstider og mindstemål.                              

Ikke medlemmer kan købe dagkort følgende steder  

Shell / 7-Eleven 
Ishøj Strandvej 78 
2635 Ishøj 
Åbningstid: 07.00 - 22.00 

Ishøj Turistbureau 
Ishøj Centret 
Ishøl Store Torv 25, 2 
2635 Ishøj 
Åbningstid: Hverdage 09.30 - 16.00 

Pris for et dagkort: kr. 50,00 

Fiskeregler for Hakkemosen

Ishøj Sportsfiskerklub har fiskeretten over Hakkemosen i Taastrup. Hakkemosen, som ligger mellem Teknologisk institut og motorvejen, byder på et ganske spændende fiskeri efter bla. karper, gedder, sandart og diverse fredfisk. 

Karpefiskeriet er ganske fornuftigt med en del fisk over de 10 kilo, gedderne bliver der ikke fisket meget efter, men der er en god bestand og der er fanget fisk på op til 16 kilo. Sandarten blev sat ud for mange år siden, men det først inden for de sidste par år, at de er begyndt at dukke op i fangsterne, det bliver spændende at følge udviklingen i dette fiskeri. 

Der er rigtig gode sudere og karusser i søen og ålene kan blive meget store. Der har faktisk været en "slange" på land i 2009 som vejede hele 2,80 kilo. Tænk venligst på at de store ål er mange år gamle og de udgør en sårbar bestand, så pas på dem og genudsæt dem forsigtigt, så kan vi have glæde af dem i mange år endnu. 

Husk altid at medbringe gyldig dokumentation for medlemskab af Ishøj Sportsfiskerklub, som selvfølgelig skal fremvises på forlangende af Hakkemosen´s kontrollører. 

Fiskeregler for Hakkemosen

- Fiskeri kun tilladt med gyldigt dagkort og statsligt fisketegn. 
- Et dagkort giver ret til fiskeri med 3 stænger med 1 krog på hver line. 
- Der må maks. fiskes med 3 stænger pr. person. 
- Sejlads er ikke tilladt. 
- Alle karper og gedder er fredet og skal genudsættes efter fangst. 
- Afkrogningsmåtte skal benyttes under karpefiskeri. 
- Der må ikke fjernes karper fra Hakkemosen, dette vil blive betragtet som tyveri og vil derfor blive politianmeldt. 
- Det er ikke tilladt at benytte garn, ruser eller krogliner ved søen. 
- Der må ikke graves orm eller beskadiges træer og buske i området. 
- Der er bålpladser og shelters rundt om søen, åben ild uden for disse bålpladser er ikke tilladt. 
- Al parkering i forbindelse med fiskeri, skal foregå på P-plads. Der må ikke parkeres langs søen. 
- Smid ikke affald ved søen, brug skraldespandene. 
- Man skal altid vise gyldigt dagkort ved forespørgsel fra områdets fiskekontrollanter, samt efterleve evt. henstillinger fra dise. 

Mindstemål: 
- Ål .......... 45 cm. 
- Aborre ...... 20 cm. 
- Sandart ..... 50 cm. 

Fredningstider: 
- Karpe ...... Skal altid genudsættes 
- Gedde ...... Skal altid genudsættes 
- Sandart .... 1. maj – 31. maj. 

Beliggenhed og parkering

Søen er beliggende i Taastrup, mellem Hven Boulevard – Roskildevej – Bondehøjvej og motorvej 21. Krak kort 154 - F2. 
Via Bonderupvej – Lervangen og Hakkemosevej kommer man til en stor offentlig P-plads, hvorfra der er ca. 50 meter til søen. 

- Al parkering i forbindelse med fiskeri skal foregå på denne P-plads, der må ikke parkeres langs søen. 
- Der er offentlige toiletter ved P-pladsen. 
- Der er bålpladser og shelter rundt søen, åben ild uden for disse bålpladser er ikke tilladt. 
- De omkringliggende arealer og faciliteter, bliver brugt af mange mennesker til mange forskellige formål. 
- Husk at tage hensyn til alle der bruger søen og husk at rydde op efter dig. 

Ikke medlemmer kan købe dagkort til Hakkemosen følgende steder:

Borgerservice Høje Taastrup kommune 
Bygaden 2 
2630 Taastrup 

Sport Dres 
Frederikssundsvej 51 
2200 København NV. 

Pris for et dagkort: kr. 30,00