Søerne
  • karpecup2024.png
  • Klubmesterskabogpokal.png
  • logo_banner_SLF_2024.jpg
  • Makreltur_d_108_2024_kl_0700_-_1300_1.png
  • PedersborgCup2024.png
×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke indlæse bruger med id: 64

Sorø Søerne og Sorø Lystfiskerforening.

Sorø Lystfiskerforening råder over 3 søer i lokalområdet. Nedenfor at hver enkelt sø nærmere beskrevet: 
1. Sorø Sø
2. Pedersborg Sø
3. Tuel Sø

Egen båd kan benyttes til fiskeri i Sorø sø og Tuel sø, hvis man har købt bådret af Stiftelsen Sorø Akademi. 

Det er ikke tilladt at bruge egen båd i Pedersborg sø.

Sorø Sø
Ser man på landkortet fra 1770, ser Sorø næsten ud til at være en ø, omsluttet af vand. Det var det faktisk også i cisterciensermunkenes tid, hvor der kun var en indfaldsvej til den lille købstad vandmængderne omkring "øen" blev bl.a. brugt til at drive en lille vandmølle. Vandstanden er blevet kunstigt påvirket siden da, og veje anlagt, således at Sorø sø nu er adskilt fra de øvrige to søer. Her omkring færdedes digteren B.S. Ingemann, og den kunstige ø, som er opkaldt efter ham, ses stadig ved Akademihaven. 

Klik for at forstørre - Morgensol over Sorø Sø
Morgensol over Sorø Sø

Akademihaven, parken ved den berømte skole, fremtræder stadig tidløs, magisk og fuld af fordums stemning. Man kan næsten se for sig, hvordan fine herrer slentrede ad grusstien, svingende med den nypolerede ibenholtsstok, mens mallerne - sådan nogle levede faktisk naturligt i de lokale søer - smaskede i sivbræmmerne. De op til 100 kilo store maller er i dag uddøde, men andre fiskearter lever og trives i Sorø søs vand. Ikke kun fredfisk og gedder, men også den klassiske karpe, indført af samme munke for hundreder af år siden, dengang ment som en velegnet spisefisk. I dag har især aborren og sandarten overtaget pladserne øverst på spisekortet. Og ålen huserer stadig langs bredderne om sommeren, et eftertragtet bytte for lystfiskeren, som ønsker kulinariske oplevelser. 

Gælder det trofæfisk, er der i tiden meget fokus på karperne i Sorø sø, som har en gennemsnitsvægt på ca. 10 kilo. Der er fanget karper over 20 kilo, så mon ikke der er endnu større fisk i Sorø sø. 

 

Zonekort Sorø sø

 

 

 

IMG 20170909 212128

 

phpAAhVwe
En utrolig flot morgen med masser af regn

Søens overflade udgør 210 hektar, største dybde er 12,8 meter, og middeldybden er 5,0 meter. Der er ca. 9 km. rundt ad stien langs bredden. Kort sagt er der mere end rigeligt at komme efter, når man som lystfisker og naturmenneske færdes omkring søen. Skulle de lunefulde, skællede væsner brillere ved deres manglende bidelyst, kan man nyde suset i sivene, raslen i bøgebladene, og vandets klukken mod bro eller båd. Sorø Lystfiskerforenings klubhus ligger direkte ved søbredden, for enden af Frederiksvej ved de øvrige søsportsklubber. 


Morten Hjørnholm har skrevet en artikel om Agn, teknik/grej, årstid - Sorø sø med henbilk på karpefiskeriet i Sorø Sø. 

Dagskort / Kontingent
Dagkort: læs mere her
Ugekort: læs mere her
Kontingent : læs mere her

Foreningens både (bådnøgle) - Egen båd kan benyttes til fiskeri i Sorø sø og Tuel sø, hvis man har købt bådret af Stiftelsen Sorø Akademi.
Foreningen råder over 10 robåde i Sorø Sø. 5 af disse robåde kan bookes i 72 timer af gangen, mens de 5 andre ikke må bruges som "standby" båd til karpefiskeri. Der ligger 4 "72 timers" både ved SLF's klubhus og 1 i "Andebugten". 

2 både kan online bookes via hjemmesiden.

Læs mere vedr. Bådnøgle

Kørselsvejledning - Til foreningens klubhus/både (fra motorvejen) - Vis på kort
Drej fra ved Frakørsel nr. 37 ca. 600 m 
Drej til højre ad Elmebjergvej ca. 600 m 
Følg den 2. vej i Rundkørslen ca. 60 m 
Følg Nordmarksvej ca. 1,8 km 
Drej til højre ad Ringstedvej ca. 400 m 
Drej til venstre ad Alleen ca. 400 m 
Drej til højre ad Frederiksvej ca. 300 m 
Drej til venstre ad grusvej (Sorø Roklub / SLF) ca. 200 m 

Klik for at forstørre - Kørselsvejledning - Sorø Sø
Kørselsvejledning - Sorø Sø
[Top]

Pedersborg Sø
Denne mindre sø opstod ved bygning af en dæmning tværs gennem den del af Sorø sø, som i gammel tid rammende blev kaldt "Smalsøen". Herigennem skabtes en udfaldsvej mod vest i retning af Slagelse. Det beskrives, at "I Begyndelsen af dette Aarhundrede kunde Fiskere seile under Kongebroen ind i Pedersborg Søe…". Senere blev denne rende tørlagt, og resultatet blev blandt andet en sø på 14,3 hektar, med en vanddybde på gennemsnitligt 3 meter og største dybde i den nordlige ende på 5,7 meter 

phpX8BFFG
Aftenidyl ved Pedersborg Sø

Søen rummer af både rovfisk og fredfisk. Fiskebestanden har haft det svært, da søen flere gange, senest i 1955, har været ramt af omfattende bundvendinger. Men nu trives gedde, sandart, ål og karpe igen, og for lystfiskere er søen således ganske interessant. Aborren er dog aldrig helt kommet igen, og eksemplarer ses sjældent over 300 gram. 

I de seneste år er søen blevet kendt for sine store karper, og SLF værner om bestanden, hvoraf der ofte fanges fisk på mellem 11 og 16 kg. 

Pedersborg sø

 Dagskort / Kontingent
Dagkort: læs mere her
Ugekort: læs mere her
Kontingent : læs mere her

Foreningens både (bådnøgle)
Foreningen råder over 3 både i Pedersborg Sø. Disse er placeret hhv. ved Campingpladsen (1) og ved Kirken (2), og disse både må bruges til "standby" både i 24 timer af gangen.

- Det er ikke tilladt at benytte egen båd i Pedersborg sø. 

Læs mere vedr. bådnøgle her

Kørselsvejledning - Til P-plads ved Kongebroen (fra motorvejen) - Vis på kort
Drej fra ved Frakørsel nr. 37 ca. 600 m 
Drej til højre ad Elmebjergvej ca. 600 m 
Følg den 2. vej i Rundkørslen ca. 60 m 
Følg Nordmarksvej ca. 1,8 km 
Drej til højre ad Ringstedvej ca. 400 m 
Fortsæt ligeud ad Slagelsevej ca. 900 m 
Drej til højre ind til P-plads 

Klik for at forstørre - Kørselsvejledning - Pedersborg Sø
Kørselsvejledning - Pedersborg Sø
[Top]

Tuel Sø
Denne sø ligger lavere en de øvrige, og afvander derfor et stort område omkring Sorø. Tuel søs vandspejl har endda været over en meter højere end det nuværende, således er Tuel søs overflade efter flere sænkninger nu ca. 189,5 hektar, og største dybde findes ved Storenæs på nordsiden, 18,1 meter. Tuel sø er relativt dyb med bratte skrænter langs bredden, og flere steder er der 10 meter dybt kun ca. 30 meter fra bredden. 

Klik for at forstørre - 02-2006, Is på Tuel Sø
02-2006, Is på Tuel Sø

I de gamle dage udlages her krebseruser af de lokale præster, nu er krebsen blot en myte her, lige som den sagnomspundne malle, der skal have huseret i søen indtil midten af 1700-tallet. Tuel søs dybe og kølige vand og stenede bund betyder gode livsbetingelser navnlig for sandarten, der blev introduceret i 1908-12, og som i de senere år har været den mest talrige rovfisk i søen. Lystfiskere fortæller historier om meget store gedder, som en sjælden gang dukker op af dybet, griber en kroget 1 kilos sandart, for derefter at synke tilbage i det uklare vand. Selve søbassinet er ca. 12-14 meter dybt, og mange små, stenede banker stiger op fra søbunden til få meter under overfladen. Forholdene umuliggør fiskeri langs store strækninger rundt om søen, hvorfor der primært fiskes fra båd. SLF har 6 robåde placeret ved rensningsanlægget ved Søholm. 

 

Tuel søDagskort / Kontingent
Dagkort: læs mere her
Ugekort: læs mere her
Kontingent : læs mere her

Foreningens både (bådnøgle)
Foreningen råder over 7 robåde i Tuel Sø. Heraf kan 1 båd reserveres i 72 timer som "standby" båd.

Egen båd kan benyttes til fiskeri i Sorø sø og Tuel sø, hvis man har købt bådret af Stiftelsen Sorø Akademi. 

2 både kan online bookes via hjemmesiden.

Læs mere vedr. bådnøgle

Kørselsvejledning - Til foreningens både (fra motorvejen) - Vis på kort
Drej fra ved Frakørsel nr. 37 ca. 600 m 
Drej til højre ad Elmebjergvej ca. 400 m 
Følg den 3. vej i Rundkørslen ca. 80 m 
Følg Stamvejen ca. 600 m 
Drej til venstre ad Stamvejen ca. 20 m 
Drej til højre ad Søbredden ca. 40 m 
Drej ned af grusvej ca. 100 m 

Klik for at forstørre - Kørselsvejledning - Tuel Sø
Kørselsvejledning - Tuel Sø
[Top]