Regelsæt - klubmesterskab
  • karpecup2024.png
  • Klubmesterskabogpokal.png
  • logo_banner_SLF_2024.jpg
  • Makreltur_d_108_2024_kl_0700_-_1300_1.png
  • PedersborgCup2024.png
×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke indlæse bruger med id: 64

Regler til klubmesterskabet

Herunder findes beskrivelse og regler for de enkelte klubmesterskaber i SLF.

- Havfiskeri
- Ferskvand (senior)
- Mede
- Junior
- Mini-junior


Klubmesterskabet - Havfiskeri
Havafdelingen har deres eget klubmesterskab, baseret på fangst af 10 arter.

Konkurrencen løber fra 1/1 til 31/12.
For deltagelse skal man have betalt kontingent for igangværende sæson.

Følgende arter tæller: Torsk, makrel, skrubbe, sej, hornfisk, lange, laksefisk (som kan være laks eller ørred), ising, havkat, rødspætte.
Laksefisk der er fanget i havne o. lign tæller ikke med. (Eks. Karret og Åbassinet).

For fangsten gælder, at alle arter skal være fanget i saltvand. Der gives fra 10 - 1 point for hver art, således at største fisk får 10 point, næststørste 9 osv. Hvert medlem kan kun have én fisk af hver art på listen. Større fisk erstatter mindre. Kun fisk fanget i dansk farvand (båd udgået fra dansk havn) tæller.

Fisk som er vejet ombord på et skib skal vejes på en bismervægt, dog kan fisken bringes i land og vejes på fjedervægt. Alle fisk skal være kroget foran gællerne for at deltage i mesterskabet undtagen torsk. Alle skrubber og rødspætter vil blive afvist i fredningsperioden, uanset rognsækkens længde eller manglende rognsæk.

Fangsten skal være anmeldt senest en måned efter fangsten, eller 5 dage efter nytår, Incl. BILLEDE eller VIDNE (navn,adresse og tlf nummer) til den, der fører listen, eller via hjemmesiden.

Mundtlig anmeldelse tæller ikke. Der er ingen krav om at turen skal være en klubtur. 

 Mangler der billede eller vidne ved tilmelding - betragtes tilmeldingen som ugyldig.

Det medlem, der har flest point ved udløbet af perioden, er Havklubmester.

Læs mere om hvordan du tilmelder dig klubmesterskabet her.

Udtagelse af hold til Regionsmesterskaber
Gælder kun "Team Sorø".


Klubmesterskabet - Ferskvand (senior)
Ny model fra 2007.

Fra den 1. januar 2007 findes klubmesteren for ferskvand i Sorø Lystfiskerforening på følgende måde.

Med i klubmesterskabet tæller følgende fiskearter:
- Gedde
- Sandart
- Aborre
- Ål
- Brasen
- Suder
- Skælkarpe
- Spejlkarpe
- Skalle
- Rudskalle

Der er således et maksimum på 10 arter, hvoraf én fisk pr. art kan tælle med pr. deltager. Største fisk i hver art giver 10 point, næststørste giver 9 og sådan fremdeles. Ved vægtlighed gives der samme pointtal til de to fisk, dog vil den 10. største fisk på listen, som ellers ville give 1 point, så bortfalde. Der kan maksimalt være 10 fisk pr. art tilmeldt.

Fangsten skal være anmeldt senest en måned efter fangsten Incl. BILLEDE eller VIDNE (navn,adresse og tlf nummer) til den, der fører listen, eller via hjemmesiden. Mundtlig anmeldelse tæller ikke.

Sidste frist for tilmelding til årets konkurrence er dog senest d. 5. januar året efter. Der er ingen krav om at turen skal være en klubtur.

Den væsentligste ændring i forhold til tidligere: Alle de tilmeldte fisk skal være fanget i Sorø søerne.

Mangler der billede eller vidne ved tilmelding - betragtes tilmeldingen som ugyldig.

Den deltager med flest point når året er omme bliver klubmester. Ved pointlighed er det den deltager der har fanget flest fisk med 10 point der vinder.

Læs mere om hvordan du tilmelder dig klubmesterskabet her.


Klubmesterskabet - Mede
Klubmesterskabet i medefiskeri er opdelt i et senior- og et juniormesterskab. Mesterskabet afgøres via minimum 4 afdelinger (der fiskes normalt 6-8 afdelinger, men det er kun 4 der tæller), hvor der i hver afdeling fiskes om højeste vægt pr. deltager. Vinderen får 1 point, nr. 2 2 point o.s.v.. Klubmester bliver den der efter sidste afdeling har færrest point for 4 afdelinger.

Afdelingerne fremgår af turprogrammet, som kan ses på foreningens hjemmeside eller i Spinneren. Er man i tvivl, så kontakt medeudvalget.

Der fiskes efter DSF’s regler for medefiskeri(http://www.sportsfiskeren.dk/sektioner/Medefiskeri).

Læs mere om hvordan du tilmelder dig klubmesterskabet her.


Klubmesterskabet - Junior
Ny model fra 2007.

Fra den 1. januar 2007 findes klubmesteren for ferskvand i Sorø Lystfiskerforening på følgende måde.

Med i klubmesterskabet tæller følgende fiskearter:
- Gedde
- Sandart
- Aborre
- Ål
- Brasen
- Suder
- Skælkarpe
- Spejlkarpe
- Skalle
- Rudskalle

Der er således et maksimum på 10 arter, hvoraf én fisk pr. artkan tælle med pr. deltager. Største fisk i hver art giver 10 point, næststørste giver 9 og sådan fremdeles. Ved vægtlighed gives der samme pointtal til de to fisk, dog vil den 10. største fisk på listen, som ellers ville give 1 point, så bortfalde. Der kan maksimalt være 10 fisk pr. art tilmeldt.

Den væsentligste ændring i forhold til tidligere: Alle de tilmeldte fisk skal være fanget i Sorø søerne.

Læs mere om hvordan du tilmelder dig klubmesterskabet her.


Klubmesterskabet - Mini-junior
For at deltage i mesterskabet skal man være imellem 8 og 15 år.

Man fisker på et antal planlagte ture om året
- Ture på Sorø søerne efter gedder, aborre, skaller og så videre.
- Overnatning i klubhuset, hvor der den ene dag fiskes efter hornfisk ved Stigsnæs og den anden dag efter søens fisk. Om aften/natten fiskes der efter ål.
- Fiskeri efter ørreder i SLF's egen P&T ved Kongskilde Friluftsgård.
- Havtur på Øresund eller Storebælt efter udvalgte fiskarter.
- Der kan også være mulighed for en overnatning efter karper i Hundesøen ved Kongskilde Friluftsgård.

Hvordan deltager man
- Man skal deltage i klubbens planlagte ture.
- Man får så point efter, hvilke fisk man fanger, og hvor store de er.
- Man får 5 point for at deltage på en tur, selv om man ikke fanger nogle og ellers efter fangst.

Sådan regnes point ud
- 1 point pr. på begyndt 100 gram. for gedde, sandart, torsk, karpe, brasen og ørred.
- 1 point pr. på begyndt 25 gram. for aborre, skalle, ål, sild, makrel og fladfisk.

Læs mere om hvordan du tilmelder dig klubmesterskabet her.