Regler for rovfisk i søerne
  • Klubmesterskabogpokal.png
  • reklamebanner.png
  • slfogisk.png
×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke indlæse bruger med id: 64

Artikelindeks

Efter møde i foreningens klubhus onsdag d. 24. april blev der vedtaget et regelsæt vedrørende hjemtagning af rovfisk fra Sorø søerne.

Reglerne er som følger: 

- Der må maks. hjemtages 2 sandart per mand per dag. 
- Alle sandarter over 70 cm skal nænsomt genudsættes. 
- Der må maks. hjemtages 2 gedder per mand per dag. 
- Alle gedder over 80 cm skal nænsomt genudsættes. 
- Der må maks. hjemtages 5 aborre p...er mand per dag. 
- Alle aborre over 35 cm skal nænsomt genudsættes. 

Bæredygtighed er kodeordet, så vi alle i foreningen og i fremtiden kan bibeholde det gode fiskeri, som vores søer tilbyder. Reglerne træder i kraft per 1.juni 2013, og selve regelsættet vil blive monteret i foreningens både samt på opslagstavlen ved Tuel sø. Samtidig vil der blive opsat målebånd i bådene, så ingen er i tvivl om, hvor lang den fangne fisk er. Der skal være plads til alle typer lystfiskere i SLF. Så ønsker man at hjemtage et par gode spisefisk jævnligt, er dette selvfølgelig fuldt acceptabelt. Knæk og bræk derude på søerne.


The framework for the repatriation of predatory fish in the lakes Soro
After the meeting of the association's clubhouse on Wednesday. April 24 adopted a set of rules on the repatriation of predatory fish from Soro lakes.
The rules are as follows:
- A max. Of repatriated two walleye per man per day.
- All zander over 70 cm must be carefully released.
- A max. Of repatriated two pike per man per day.
- All pike over 80 cm must be carefully released.
- A max. Of repatriated 5 perch on ... is man per day.
- All perch over 35 cm must be carefully released.
Sustainability is key, so we are all in the association and in the future can continue the good fishing that our lakes offers. The rules come into force on 1 June 2013 and the rules will be mounted in association both as well as on the notice board at Tuel lake. There will also be keen tape measure in the boats, so there is no doubt about how long the captured fish are. There must be room for all types of anglers in SLF. So you want to raise a couple of good eating fish regularly, this is of course fully acceptable. Good luck out there on the lakes.

Der Rahmen für die Rückführung von Raubfische in den Seen Soro
Nach dem Treffen der Clubhaus des Vereins am Mittwoch. 24. April nahm eine Reihe von Regeln über die Rückführung von Raubfische von Soro Seen.
Die Regeln sind wie folgt:
- Ein Maximum von repatriiert zwei Walleye pro Mann pro Tag..
- Alle Zandern über 70 cm müssen sorgfältig gelöst werden.
- Ein Maximum von repatriiert zwei Hechte pro Mann pro Tag..
- Alle Hechte über 80 cm müssen sorgfältig gelöst werden.
-. Ein Maximum von repatriiert 5 Barsch auf ... ist pro Tag Menschen.
- Alle Barsch über 35 cm müssen sorgfältig gelöst werden.
Nachhaltigkeit ist der Schlüssel, also sind wir alle im Verein und in der Zukunft die gute Angel, dass unsere Seen Angebote fortzusetzen. Die Regeln in Kraft treten am 1. Juni 2013 und die Regeln werden in Verbindung sowohl als auch auf der Anschlagtafel am Tuel See montiert werden. Es wird auch daran interessiert, Maßband in den Booten sein, so gibt es keinen Zweifel darüber, wie lange die gefangenen Fische sind. Es muss Platz für alle Arten von Anglern in SLF sein. So Sie regelmäßig ein paar gute Fisch zu essen zu erhöhen möchten, ist dies natürlich völlig akzeptabel. Viel Glück da draußen auf den Seen.